Rådrum

Vår uppgift är att avlasta och förenkla vardagen för våra kontaktpersoner i styrelsen. Här erbjuder vi ett lättöverskådligt digitalt arkiv där ni enkelt och effektivt kan samla och hålla god ordning på era avtal, åtaganden och andra viktiga dokument.

Styrelserum

  • Tillgängligt, hela styrelsen kan komma åt och hantera allt innehåll dygnet runt.
  • Enkelt, effektivt och användarvänligt, skriv t.ex. protokoll på styrelsemötet, dela på Styrelserum på en gång!
  • Säkert, all information är lösenordskyddad.
  • Bekvämt, vi kan hjälpa er med inläsning av avtal och dokument.

Ordning och reda

  • Avtalsarkiv, lägg in löptider och få meddelande om hur och när avtalen löper.
  • Dokumentarkiv för protokoll, stadgar och årsredovisningar etc.
  • Skapa register över lägenheter, objekt och lägg till styrelsens egna anteckningar över tid.
  • Registrera kontaktuppgifter till föreningsmedlemmar och leverantörer etc.