Rådrum

Hej Styrelserum-användare!
Du som tidigare Rådrum-kund och numera kund hos Nabo kan använda Styrelserum som vanligt. Många har uttryckt önskemål att få funktionerna i Styrelserum tillgängliga i kundportalen och det är också vår plan. Tillsvidare går det bra att använda Styrelserum precis som vanligt. Vi kommer kontakta dig när vi kommit längre i planerna med att skapa samma funktionalitet i kundportalen.

Styrelserum

  • Tillgängligt, hela styrelsen kan komma åt och hantera allt innehåll dygnet runt.
  • Enkelt, effektivt och användarvänligt, skriv t.ex. protokoll på styrelsemötet, dela på Styrelserum på en gång!
  • Säkert, all information är lösenordskyddad.
  • Bekvämt, vi kan hjälpa er med inläsning av avtal och dokument.

Ordning och reda

  • Avtalsarkiv, lägg in löptider och få meddelande om hur och när avtalen löper.
  • Dokumentarkiv för protokoll, stadgar och årsredovisningar etc.
  • Skapa register över lägenheter, objekt och lägg till styrelsens egna anteckningar över tid.
  • Registrera kontaktuppgifter till föreningsmedlemmar och leverantörer etc.